Nyhedsbrev

Nyt fra regionen

Sommeren har allerede været gavmild sol og skønne, milde sommeraftener. Politisk er vi også ved at trække i ferietøjet efter et begivenhedsrigt forår, hvor vi afholdt et velbesøgt medlemsmøde. Det er planlagt endnu et medlemsmøde i oktober, hvor vi håber at se endnu flere gode partikammerater. 

Nedenfor er nogle udpluk af de områder, der har haft regionsgruppens særlige opmærksomhed i foråret. 

 

Økonomi

Budgetaftalen mellem Danske Regioner og Regeringen er en meget stram aftale, hvor der ikke er noget økonomisk råderum for regionerne. Forhandlingerne om økonomi for 2024 blev indledt to dage efter regeringen havde lovet milliarder til sundhedsvæsenet, men de milliarder kommer først omkring 2030, og indtil da er økonomien stram. På den ene side ønsker regeringen at styrke sundhedsvæsenet, på den anden side skal der spares i regionerne de næste år. Det er svært at acceptere, og det kommer til at blive endnu sværere at forklare vælgerne i de kommende år. 

Den regionale økonomi er presset af det stigende behov for behandling, fordi vi bliver ældre og flere sygdomme kan behandles, og det er jo godt. Ligeledes presset økonomien af stigende medicinpriser og dyre præparater. Det bliver svært at få de økonomiske ender til at hænge sammen i budgettet for 2024.

Der afholdes et medlemsmøde om det kommende budget den 24. august. Der kommer yderligere information og invitation til mødet, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

 

Rekruttering 

I budget 2023 blev der på socialdemokratisk initiativ nedsat et særligt udvalg, der skulle arbejde med rekruttering af medarbejdere. Udvalget er snart færdig med sin rapport om hvordan vi bedst modtager nye medarbejdere fra uddannelsesinstitutionerne. 

I store træk er vurderingen at det går godt med at få inkluderet de nye medarbejdere, men der er altid plads til forbedring. For at forstå hvad der er på spil for de nye medarbejdere skal vi også forstå de unge, den bedste måde at forstå de unges anskuelse af deres arbejdsliv er at se det som en nedad kørende rulletrappe hvor du forsøger at komme op på toppen. – med andre ord; hvis du ikke er i konstant er i udvikling, så er du i aktiv afvikling.

De unge har forventninger om et mere fleksibelt arbejdsliv hvor der er stor medindflydelse på deres arbejdsplaner, du ønsker at blive inddraget i afdelingens fællesskaber og har ønsker om kurser, flere kompetencer og mere uddannelse efter de er blevet ansat.

I den socialdemokratiske gruppe glæder vi os til at implementere anbefalingerne fra rapporten så vi kan fastholde vores kommende medarbejdere i mange år frem.

Sidst men ikke mindst er det vigtigt at huske at ungdommen har altid været et spejl på hvordan vores samfund ser ud i dag.

 

Sygehuse

Sagen fra Aarhus om for lange ventetider på behandling af mave- og tarmkræft har sat fokus på ventetider i alle regioner. I Region Syddanmark har vi haft 79 tilfælde af overskridelser i 4. kvartal 2022, og her er der blot to patienter, som ikke er blevet informeret om mulighed for behandling et andet sted i eller uden for regionen. Det viser, at vi har et velfungerende sundhedsvæsen, hvor vores medarbejdere gør en stor indsats for at fastholde fokus på patienten og den optimale behandling. 

 

Aftale om lægevagten

Lægevagten vil også i efteråret have høj prioritet for Udvalget for den Nære Sundhedsvæsen (UNS) idet vi hjemtager lægevagten om natten. 

Fra den 1. februar 2024 overtager Regionen lægevagten fra kl 23 til kl. 08 – altså hver nat. 

Opgaven er sendt i udbud med 2 forskellige modeller:

1. at lægevagten helt betjenes af en leverandør.

2. at lægevagten betjenes med en kombination af leverandør og så os selv (telefonvagten tages af læger, de udkørende funktioner af paramedicinere eller sygeplejersker)

Samtidig undersøges det, om det er muligt at tage lægevagten om natten helt hjem. Altså til de 4 steder i regionen, hvor der er akutsygehuse. Hvilken af modellerne der landes på, ved vi engang i det tidlige efterår. Socialdemokraterne ønsker sig at tage så meget hjem som muligt – men det kommer til at afhænge af økonomi og kvaliteten. Vi ønsker at fastholde en god og tryg lægevagtsbetjening. Også om natten.

 

Psykiatri

Udvalget har gennem meget lang tid arbejdet på at finde en løsning på den lange ventetid for udredning og behandling af børn og unge i psykiatrien. Dette læserbrev blev bragt i forlængelse af sagen: https://fyens.dk/debat/boerne-og-ungepsykiatrien-styrkes-for-boernenes-skyld 

 

Miljø

På årsbasis har regionen i dag små 10 millioner kroner til oprydning på enkeltgrunde. Eksempelvis forurening ved benzinstationer, renserigrunde, gartnerier osv, hvor der er risiko for liv og helbred. 

Regionen har flere end 1000 registrerede grunde. Men på årsbasis er der kun penge til oprydning på 10 grunde.  Socialdemokratiet ønsker, at der på årsbasis afsættes ekstra 5 millioner kroner.  Den ekstra indsats skal især være med til at sikre områder med særlige drikkevandsinteresser mod forurening ligesom det især skal komme indeklimaproblemer på boliggrunde til gode. 

Foran os ligger store udfordringer med at få budgettet for 2024 til at hænge sammen, så vi fortsat kan tilbyde borgerne i Region Syddanmark god og sikker behandling på vores sygehuse, god lægevagt og sikker transport til sygehuset, offentlig transport, der lever op til behovene både i by og på landet og meget mere. Vi har i regionsgruppen taget de første skridt til planlægning af det kommende politiske år, så vi også i det kommende år kommer til at sætte tydelige socialdemokratiske aftryk på den førte politik i Region Syddanmark. 

Jeg kan også fortælle, at jeg efter en lang sygemelding grundet forhold på min arbejdsplads er klar til at vende tilbage på arbejdsmarkedet efter sommerferien.

 

Jeg ønsker alle en rigtig god sommer

Mette With Hagensen

Brødtekst