Lægevagten

Kære socialdemokrater i Region Syddanmark

 

PLO (Praktiserende Lægers Organisation) har opsagt aftalen mellem Region Syddanmark og lægevagten, og på trods af langvarige forhandlinger, er det ikke lykkedes os at komme i hus med en aftale. 

Det betyder at lægerne nu alene er forpligtet til at levere lægevagtsbetjening svarende til den gældende landsdækkende overenskomst.  

Og hvad betyder det så?

  • Det betyder at alle i Regionen fortsat kan kontakte lægevagten og få hjælp i tidsrummet 16 – 08, ligesom nu. Men man du forvente længere ventetid og/eller længere kørsel til konsultationssted, for at blive tilset af en vagtlæge.

 

  • Det betyder også at PLO har valgt at betjene følgende konsultationssteder:  Odense, Svendborg, Kolding, Vejle, Esbjerg, Aabenraa, Sønderborg, Tønder, Grinsted og Nyborg. 

Alle andre konsultationssteder vil lægevagten ikke betjene, som det ser ud nu.

  • Hvis lægevagten vurderer at du er for syg til at kunne møde ind i en konsultation, og det ikke kan vente til næste dag (hvor du kan komme til egen læge)  - vil der komme en vagtlæge på besøg i hjemmet.  

Der har siden marts måned 2022 foregået vanskelige forhandlinger imellem Region Syddanmark og PLO. 

Fra Socialdemokratiet har Dan Skjerning og Jette Damsø Henriksen deltaget og de siger følgende: 

”Det har været yderst vanskelige forhandlinger, hvor vi har oplevet manglende villighed fra PLO´s side til at bidrage til en løsning. Argumentet har været, at man har haft svært ved at besætte lægevagten, hvilket kan være uforståeligt for os. PLO organiserer ca. 800 læger og kun ca. halvdelen deltager i lægevagtsordningen. 

Men vi har lyttet til PLO´s udsagn og i forhandlingsgruppen har vi forsøgt, at byde ind med løsninger, for at aflaste lægevagten – tilbyde mere hjælp via egne sygeplejersker. Tilbyde 50 flere hjemarbejdspladser, så lægerne har kunne tage telefonvagter hjemmefra etc. Vi har sågar tilbudt at tage alle telefoner og vagter i nattetiden – altså fra 23 – 08, som et forsøgsordning. 

At sammen noget PLO har sagt ja tak til. Men de har desværre ikke haft samme ønske om at bidrage til en løsning med at tage konsultationerne på de mindre konsultationssteder. 

Det har været Socialdemokraternes absolutte fokus, at vi skal have lægebetjening også på de mindre steder, men det har vi ikke kunnet overbevise lægevagtsforhandlerne om at de skulle bringe til bordet. 

Vi kan naturligvis ikke i en forhandling bare give og give – og intet få igen. 

Så derfor er forhandlingerne nu ophørt, og Lægevagten overgået til betjening, som ovenfor beskrevet. 

 

Vi mener ikke at PLO opfylder deres overenskomstmæssige ansvar til at betjene lægevagterne. Så derfor vælger vi sammen med Region Syddanmark at tage retslige skridt, så det kan blive fastlagt hvordan PLO skal betjene Region Syddanmark. Vi kommer formentlig til at indlede en voldgiftssag. 

Samtidig vil tilskud til driften af Lægevagten, naturligvis blive reduceret til kun at dække, hvad de reelt leverer af ydelse.”

Dan Skjerning og Jette Damsø Henriksen vil naturligvis følge sagen tæt, ligesom de gerne stiller op med orientering og diskussion ved evt. møder hos jer i kredsene. 

I kan i så fald kontakte : Jette Damsø Henriksen 2248 6369 / jda@rsyd.dk

 

 

Med venlig hilsen

Jette Damsø Henriksen Dan Skjerning

Næstformand, Udvalget for Nær Sundhed Gruppeformand