Vores politikere

Regionsrådet

Her kan du finde oplysninger om politikere valgt til regionsrådet i Syddanmark.


Mette With Hagensen

Jeg hedder Mette With Hagensen, er 54 år og født og opvokset i Esbjerg. Jeg har arbejdet med uddannelse i hele min karriere, og jeg er i dag rektor på et af landets største gymnasier. Jeg bor nu i Varde med min mand og vores yngste. Vi har også kaldt Sønderborg, Hjørring og Ishøj for hjemme, ligesom jeg i flere omgange har boet og arbejdet i udlandet.

Uanset alder, uddannelse og job. Uanset, hvad vi kan, vil og formår. Uanset interesser, håb og drømme, så har vi alle lige ret til et godt liv. Det har været min ledetråd både i mit arbejde for en bedre folkeskolen som formand for Skole og Forældre, og i mit arbejde for børns rettigheder som formand for Børnerådet.

Den lige ret til det gode liv handler i høj grad om sundhed og om hvordan vi har det fysisk og psykisk – uanset, om vi er børn, unge, gamle eller midt i livet. At vi kan få den rette behandling, er afgørende, men lige så vigtig er omsorgen, nærheden og trygheden. Det bliver fokus i mit arbejde i regionsrådet i denne periode.

Jeg står i spidsen for et stærkt socialdemokratisk hold i Region Syddanmark. Sammen arbejder vi for det gode liv for alle borgere i Region Syddanmark.

Dan Skjerning

Jeg er 53 år gammel, gruppeformand for regionsgruppen, medlem af Nær Sundhed og forretningsudvalget i denne periode.

Jeg bor midt i trekantsområdet mellem Kolding, Fredericia og Vejle i et lille hus på landet sammen med Dorethe.
Vores børn er alle voksne og fløjet fra reden, men vi glædes over skønne besøg nu også med det første barnebarn.

Jeg er rundet af og fortsat aktiv i vores stærke foreningsliv. DGI, idræt, teater og fællesskaber er en hjørnesten i hele min opvækst og min dannelse. Jeg er uddannet typograf, men har hele livet suppleret med ny viden indenfor lærerfaget, socialområdet og ledelse.

Det er med det i bagagen, at jeg har været privilegeret at repræsentere vælgerne i Børkop Byråd, Vejle Byråd og nu Region Syddanmark siden 2001.

Målet har altid for mig har altid været, at være lægmand, tillidsmand og talerør for de mennesker, der møder og bruger systemet, så vi via dialog og daglige oplevelser udvikler på vores velfærdssystem.

Vi skal havde stort fokus på at udvikle og sikre nærværende, tryghedsskabende og fremtidssikre sundhedsløsninger, så borgerne i Region Syddanmark uanset bopæl eller pengepung kan få oplysning om sundhed, og hjælp når behovet er der.

I Danmark har vi noget af det bedst uddannede personale, og de stærkeste forudsætninger for at opleve et langt og godt liv, men det kræver en stor indsats ikke at sætte den position over styr.

😊 Der skal en stærk og relevant uddannelse til for alle uanset geografi.
😊 Vi skal være på forkant og turde uddanne samt udvikle arbejdspladserne til morgendagens behov.
😊 Klima, miljø og afpasset brug af vores ressourcer er helt afgørende for børn og børnebørns vilkår for at leve, så her har bi et helt særligt ansvar.

Det er med den dagsorden for øje, at jeg fortsat glædes og drives afsted i det politiske landskab igen og igen.
Vi har et stort behov for sociale, demokratiske og lighedsskabende øjne på de løsninger og beslutninger der træffes i samfundet.

Jeg kan altid træffes ved behov på mail dsk@rsyd.dk og tlf 40439565.

Med venlig hilsen
Dan Skjerning
Regionsrådsmedlem
Region Syddanmark
Mobil 40439565


Dan Skjerning Dan Skjerning

Jette Damsø Henriksen

Ximusamet as anihit, sit quam eum lianturianto doluptios pores illab imus, eturios aliquos est expedic to quid mosapid itatur, que sit digende molore cuptinc iandis que maximodi reped qui quid quidus qui nobit, aperite doluptus quodi il moluptat qui od min pa ipsandi quatem fugia cum esto cusciatem sequi qui corum id quidendem que sum sitiore iderum renectur, es sinusdae quati non re dolupident, aut acesti audantem que ommosaest, consequatem si si iusdae nim volendis molor aut dolore voluptio officae il experum, comnis dolorro venduci corro consed quiaspe riorectur, sitium expe rent ant andel miliata spiendu nteturia intiasi nctoreiciur alit fuga. Nequi dellorerum que dus voluptus exceritatur aut odit accusap iditat ut quae nem aliquo deliciam et eos sum verferi orerion ecepudi omni consequo voluptat explictiorem volorro iur aligendia dolo dem earum quodigent doluptas aut ullupta erecae aut andelenihil intus.


Jette Damsø Jette Damsø Henriksen

Kim Johansen

Simpor rest, sitatio nsequas sera doles dolenda di cus venim quias ex explit atemperis alitat modis es magnis et quam, omnihicium voloreium, aturemp orempedignam cusanti untiatem vel iunt aci berepta quiaeri invero torroribusae volo con re resed earumqui bea ipit et aliatis esediti ut ut labor rae expella borerum nos alitium consequam ne pre, niatium que estet porest, iuntis dolorest quibus ut ellaut dellacc usaest explabo. Ut ra vendign imuscient quiae niet aruptae nim expla se con plaborem venim nimpore necatur? Ovid que asit, aut aut repudante magnitatur seria con essinvero totatius explati andanda eprenimin pe prehendundae et prepresti reicimo volupid elitet reius ex ex este magnimo essum que latiisci cuscitate volorunt velluptati to quidesequo tet am veribus et omnis aut es expligendae odit aut faces doluptate reped utempor aut rem nonsedi cum ipsam, cus, vit labo. Aped ellabor eperovi deriatu store, sundi quid millesequis in possunt imin rere plaboria porem rae odia sandign imporeic torepelestio beaquiatur aped eturiossimus prestrunt, seque voles eum quam accus as doluptate velit fugitaquam, odiat qui sus quam, volorio. Ut aut venias dolo eost, ute con comnitat eature velles aut fuga. Orunt dolorem quatur repudae ctusam sit erferferis assum de id eossit qui optat esto berum aut omniet faccus esci il imus dolupta sequate exeror ad ut fuga. Itaeptatibus aliquo consed ut faccusciis nectur, autem evelia ent faccatum ea porectio. Ut molorep erupicidion con eum harumqu ianderum faccuptat.


Kim Johansen Kim Johansen

Mark Søgaard

Jeg hedder Mark og bor i Vissenbjerg med min hustru og to børn.

Jeg er uddannet paramediciner og arbejder som ambulanceinstruktør og har derigennem kontakt til mange grene af sundhedsvæsenet - lige fra hjemmeplejen til de forskellige afdelinger på sygehusene.

Jeg vil med min plads i regionen arbejde for:

  • At mindske uligheden i sundhedssystemet blandt andet gennem øget fokus på forebyggelse og rådgivning i øjenhøjde

  • Bedre arbejdsvilkår og flere kompetencer til det sundhedsfaglige personale

  • Flere ressourcer til psykiatrien og socialpsykiatrien.

Jeg er medlem af Sundhedsudvalget og Udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling.


Mark Soegaard (1) Mark Søgaard

Poul Erik Jensen

Formand for regionens miljøudvalg.

Medlem af medlem af Naturpark rådet for Vadehavet. Medlem af den politiske følgegruppe for Himmark Strand. Medlem af politisk følgegruppe Grindsted og medlem af politisk følgegruppe - Råstoffer til Klimatilpasning.

Er desuden medlem af regionens praksisplanudvalg.
Medlem af bestyrelsen for AMU Syd.
Medlem af politisk styregruppe Haderslev -

Hvor Socialdemokrat?

Jeg har altid set det som en opgave at sikre, at der blev taget hånd om alle, når der er brug for det.
Sådan skal det være – uanset om man er rig eller fattig.
Det kendetegner et velfærdssamfund.
Ordentlighed er et nøgleord.
Også når det gælder omgangen med mennesker.
Jeg har altid været socialdemokrat.
Har været partimedlem siden 1971.
Har været valgt til byrådet i Vamdrup og Kolding gennem 32 år.
Været viceborgmester og udvalgsformand gennem mange år.
Været formand for byrådsgruppen.
Medlem af regionsrådet siden 2022.   
Her er opgaven, at passe godt på vores alle sammens miljø. Sikre at råstofudvinding er i rimelig balance med både natur og de mennesker, der bor der. Derudover er det en klar opgave at sikre et godt, professionelt sundhedsvæsen for alle.
Men også at sikre, at der er et godt samarbejde mellem region og kommuner.
Privat er jeg gift med Rita - og vi har fire dejlige børn.
Dertil er kommet svigerbørn og børnebørn.
Familiens omdrejningspunkt er Vamdrup, hvor vi har boet siden 1979.

KONTAKT:
pej@rsyd.dk
tlf 29446453


Poul Erik Jensen (1) Poul Erik Jensen

Bente Gertz

Uddannet folkeskolelærer.

Var i folkeskolen fra 1972-1987. Derefter ansat på en erhvervsskole EUC Lillebælt indtil jeg blev valgt til både by- og regionsråd i 2014. Jeg er desuden uddannet studie- og erhvervsvejleder samt læsevejleder og har beskæftiget mig med begge dele i mit virke på erhvervsskolen.

Politisk erfaring :
Vejle amtsråd fra 1998 - 2007   Socialudvalgsformand fra 2002- 2007
Medlem af Fredericia byråd fra 2014 - 2017 ( incl)
Medlem af regionsrådet fra 2006 ( overgangsåret)-
Medlem af psykiatri - og socialudvalget
Formand for præhospitalsudvalget fra 1.1.2022

Gruppesekretær.


Bente Gertz Bente Gertz

Karsten Uno

Fictam alibus ipsae poreptiunt plam eum facium volorro od quae. Ci del magnatis doluptam es nonsenectus.

Nit int acias modicii ssitatur re, comnihilles nimposa nduscil ipsus, cullestesti im qui offictium alit et, alite pres molorepuda dessim imus as consedictem as ma net rest faccae qui vellani con pedigna menest, quodit arionse ditatatem delitias ipsaepel im et dolum aut unt vit optat.

Et officillorum et quiatestin et alicto quaspis ditem doloratem fuga. Hent essimusda conseque perferi busdanime et quibusandio qui dolore corectem rehenda nditas aut rernam, ulparunduci omnis accatem sit, volori doloreprae lam fuga. Nequi que pra volupta spiciat empores totatum aut aut lautae. Nequo qui corrore mporecu lparum reptiur asperitatem a aut aut estem intet lam acepro es es aditeni odiam cone modicidi que doloreperum escimi, quiatassed molorias ne non enimporestio doles id ute repres enis pa dis volestium qui coriaec tiusant.


Karsten Uno Karsten Uno

Ole Marcussen

In ni solectas quis anis nobis asitiusa dolorenecto expliquo estem fugiassit a ilia vel ipsum faccull acerepelis quo eaquianda dolesequodi te volorpos explant assi nonet quatem quiatempos rerum quia doluptat qui optas maior sum ducipsam acea deliquatust ipsant ut aut harchit esti doluptatur aut aces pres eium, qui blatur as et aditet quae pro oditis sum que adigenis a voluptae velessum eum re sequo officie ndamus niminihit hiliande poremquibus, arciamu sapicipic to et volora corit ium et autas nit lam landa sequi to ma sequia voluptione omnis sint fugitintur?


Ole Marcussen Ole Marcussen

Meho Selman

Ximusamet as anihit, sit quam eum lianturianto doluptios pores illab imus, eturios aliquos est expedic to quid mosapid itatur, que sit digende molore cuptinc iandis que maximodi reped qui quid quidus qui nobit, aperite doluptus quodi il moluptat qui od min pa ipsandi quatem fugia cum esto cusciatem sequi qui corum id quidendem que sum sitiore iderum renectur, es sinusdae quati non re dolupident, aut acesti audantem que ommosaest, consequatem si si iusdae nim volendis molor aut dolore voluptio officae il experum, comnis dolorro venduci corro consed quiaspe riorectur, sitium expe rent ant andel miliata spiendu nteturia intiasi nctoreiciur alit fuga. Nequi dellorerum que dus voluptus exceritatur aut odit accusap iditat ut quae nem aliquo deliciam et eos sum verferi orerion ecepudi omni consequo voluptat explictiorem volorro iur aligendia dolo dem earum quodigent doluptas aut ullupta erecae aut andelenihil intus.


Meho Selman Meho Selman

Elin Iversen Søndergaard

cum esto cusciatem sequi qui corum id quidendem que sum sitiore iderum renectur, es sinusdae quati non re dolupident, aut acesti audantem que ommosaest, consequatem si si iusdae nim volendis molor aut dolore voluptio officae il experum, comnis dolorro venduci corro consed quiaspe riorectur, sitium expe rent ant andel miliata spiendu nteturia intiasi nctoreiciur alit fuga. Nequi dellorerum que dus voluptus exceritatur aut odit accusap iditat ut quae nem aliquo deliciam et eos sum verferi orerion ecepudi omni consequo voluptat explictiorem volorro iur aligendia dolo dem earum quodigent doluptas aut ullupta erecae aut andelenihil intus.