Tillidsvalgte i regionen

Bag partiet og mærkesagerne i regionen står arbejdsudvalget og bestyrelsen. Vi er dem, der sørger for at tænke og arbejde med politikken, aktiviteterne og fælleskabet rundt i regionen. 

Vi er alle optaget af det, du synes, tænker og oplever – og vi arbejder for at skabe det bedste samfund og den bedste region.