Nyheder

Nyt fra regionen

Sommeren har allerede været gavmild sol og skønne, milde sommeraftener. Politisk er vi også ved at trække i ferietøjet efter et begivenhedsrigt forår, hvor vi afholdt et velbesøgt medlemsmøde. Det er planlagt endnu et medlemsmøde i oktober, hvor vi håber at se endnu flere gode partikammerater.  Nedenfor er nogle udpluk af de områder, der har haft regionsgruppens særlige opmærksomhed i foråret.    Økonomi Budgetaftalen mellem Danske Regioner og Regeringen er en meget stram aftale, hvor der ikke er noget økonomisk råderum for regionerne. Forhandlingerne om økonomi for 2024 blev indledt to dage efter regeringen havde lovet milliarder til sundhedsvæsenet, men de milliarder kommer først omkring 2030, og indtil da er økonomien stram. På den ene side ønsker regeringen at styrke sundhedsvæsenet, på den anden side skal der spares i regionerne de næste år. Det er svært at acceptere, og det kommer til at blive endnu sværere at forklare vælgerne i de kommende år.  Den regionale økonomi er presset af det stigende behov for behandling, fordi vi bliver ældre og flere sygdomme kan behandles, og det er jo godt. Ligeledes presset økonomien af stigende medicinpriser og dyre præparater. Det bliver svært at få de økonomiske ender til at hænge sammen i budgettet for 2024. Der afholdes et medlemsmøde om det kommende budget den 24. august. Der kommer yderligere information og invitation til mødet, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.    Rekruttering  I budget 2023 blev der på socialdemokratisk initiativ nedsat et særligt udvalg, der skulle arbejde med rekruttering af medarbejdere. Udvalget er snart færdig med sin rapport om hvordan vi bedst modtager nye medarbejdere fra uddannelsesinstitutionerne.  I store træk er vurderingen at det går godt med at få inkluderet de nye medarbejdere, men der er altid plads til forbedring. For at forstå hvad der er på spil for de nye medarbejdere skal vi også forstå de unge, den bedste måde at forstå de unges anskuelse af deres arbejdsliv er at se det som en nedad kørende rulletrappe hvor du forsøger at komme op på toppen. – med andre ord; hvis du ikke er i konstant er i udvikling, så er du i aktiv afvikling. De unge har forventninger om et mere fleksibelt arbejdsliv hvor der er stor medindflydelse på deres arbejdsplaner, du ønsker at blive inddraget i afdelingens fællesskaber og har ønsker om kurser, flere kompetencer og mere uddannelse efter de er blevet ansat. I den socialdemokratiske gruppe glæder vi os til at implementere anbefalingerne fra rapporten så vi kan fastholde vores kommende medarbejdere i mange år frem. Sidst men ikke mindst er det vigtigt at huske at ungdommen har altid været et spejl på hvordan vores samfund ser ud i dag.   Sygehuse Sagen fra Aarhus om for lange ventetider på behandling af mave- og tarmkræft har sat fokus på ventetider i alle regioner. I Region Syddanmark har vi haft 79 tilfælde af overskridelser i 4. kvartal 2022, og her er der blot to patienter, som ikke er blevet informeret om mulighed for behandling et andet sted i eller uden for regionen. Det viser, at vi har et velfungerende sundhedsvæsen, hvor vores medarbejdere gør en stor indsats for at fastholde fokus på patienten og den optimale behandling.    Aftale om lægevagten Lægevagten vil også i efteråret have høj prioritet for Udvalget for den Nære Sundhedsvæsen (UNS) idet vi hjemtager lægevagten om natten.  Fra den 1. februar 2024 overtager Regionen lægevagten fra kl 23 til kl. 08 – altså hver nat.  Opgaven er sendt i udbud med 2 forskellige modeller: 1. at lægevagten helt betjenes af en leverandør. 2. at lægevagten betjenes med en kombination af leverandør og så os selv (telefonvagten tages af læger, de udkørende funktioner af paramedicinere eller sygeplejersker) Samtidig undersøges det, om det er muligt at tage lægevagten om natten helt hjem. Altså til de 4 steder i regionen, hvor der er akutsygehuse. Hvilken af modellerne der landes på, ved vi engang i det tidlige efterår. Socialdemokraterne ønsker sig at tage så meget hjem som muligt – men det kommer til at afhænge af økonomi og kvaliteten. Vi ønsker at fastholde en god og tryg lægevagtsbetjening. Også om natten.   Psykiatri Udvalget har gennem meget lang tid arbejdet på at finde en løsning på den lange ventetid for udredning og behandling af børn og unge i psykiatrien. Dette læserbrev blev bragt i forlængelse af sagen: https://fyens.dk/debat/boerne-og-ungepsykiatrien-styrkes-for-boernenes-skyld    Miljø På årsbasis har regionen i dag små 10 millioner kroner til oprydning på enkeltgrunde. Eksempelvis forurening ved benzinstationer, renserigrunde, gartnerier osv, hvor der er risiko for liv og helbred.  Regionen har flere end 1000 registrerede grunde. Men på årsbasis er der kun penge til oprydning på 10 grunde.  Socialdemokratiet ønsker, at der på årsbasis afsættes ekstra 5 millioner kroner.  Den ekstra indsats skal især være med til at sikre områder med særlige drikkevandsinteresser mod forurening ligesom det især skal komme indeklimaproblemer på boliggrunde til gode.  Foran os ligger store udfordringer med at få budgettet for 2024 til at hænge sammen, så vi fortsat kan tilbyde borgerne i Region Syddanmark god og sikker behandling på vores sygehuse, god lægevagt og sikker transport til sygehuset, offentlig transport, der lever op til behovene både i by og på landet og meget mere. Vi har i regionsgruppen taget de første skridt til planlægning af det kommende politiske år, så vi også i det kommende år kommer til at sætte tydelige socialdemokratiske aftryk på den førte politik i Region Syddanmark.  Jeg kan også fortælle, at jeg efter en lang sygemelding grundet forhold på min arbejdsplads er klar til at vende tilbage på arbejdsmarkedet efter sommerferien.   Jeg ønsker alle en rigtig god sommer Mette With Hagensen

Lægevagten

Kære socialdemokrater i Region Syddanmark   PLO (Praktiserende Lægers Organisation) har opsagt aftalen mellem Region Syddanmark og lægevagten, og på trods af langvarige forhandlinger, er det ikke lykkedes os at komme i hus med en aftale.  Det betyder at lægerne nu alene er forpligtet til at levere lægevagtsbetjening svarende til den gældende landsdækkende overenskomst.   Og hvad betyder det så? Det betyder at alle i Regionen fortsat kan kontakte lægevagten og få hjælp i tidsrummet 16 – 08, ligesom nu. Men man du forvente længere ventetid og/eller længere kørsel til konsultationssted, for at blive tilset af en vagtlæge.   Det betyder også at PLO har valgt at betjene følgende konsultationssteder:  Odense, Svendborg, Kolding, Vejle, Esbjerg, Aabenraa, Sønderborg, Tønder, Grinsted og Nyborg.  Alle andre konsultationssteder vil lægevagten ikke betjene, som det ser ud nu. Hvis lægevagten vurderer at du er for syg til at kunne møde ind i en konsultation, og det ikke kan vente til næste dag (hvor du kan komme til egen læge)  - vil der komme en vagtlæge på besøg i hjemmet.   Der har siden marts måned 2022 foregået vanskelige forhandlinger imellem Region Syddanmark og PLO.  Fra Socialdemokratiet har Dan Skjerning og Jette Damsø Henriksen deltaget og de siger følgende:  ”Det har været yderst vanskelige forhandlinger, hvor vi har oplevet manglende villighed fra PLO´s side til at bidrage til en løsning. Argumentet har været, at man har haft svært ved at besætte lægevagten, hvilket kan være uforståeligt for os. PLO organiserer ca. 800 læger og kun ca. halvdelen deltager i lægevagtsordningen.  Men vi har lyttet til PLO´s udsagn og i forhandlingsgruppen har vi forsøgt, at byde ind med løsninger, for at aflaste lægevagten – tilbyde mere hjælp via egne sygeplejersker. Tilbyde 50 flere hjemarbejdspladser, så lægerne har kunne tage telefonvagter hjemmefra etc. Vi har sågar tilbudt at tage alle telefoner og vagter i nattetiden – altså fra 23 – 08, som et forsøgsordning.  At sammen noget PLO har sagt ja tak til. Men de har desværre ikke haft samme ønske om at bidrage til en løsning med at tage konsultationerne på de mindre konsultationssteder.  Det har været Socialdemokraternes absolutte fokus, at vi skal have lægebetjening også på de mindre steder, men det har vi ikke kunnet overbevise lægevagtsforhandlerne om at de skulle bringe til bordet.  Vi kan naturligvis ikke i en forhandling bare give og give – og intet få igen.  Så derfor er forhandlingerne nu ophørt, og Lægevagten overgået til betjening, som ovenfor beskrevet.    Vi mener ikke at PLO opfylder deres overenskomstmæssige ansvar til at betjene lægevagterne. Så derfor vælger vi sammen med Region Syddanmark at tage retslige skridt, så det kan blive fastlagt hvordan PLO skal betjene Region Syddanmark. Vi kommer formentlig til at indlede en voldgiftssag.  Samtidig vil tilskud til driften af Lægevagten, naturligvis blive reduceret til kun at dække, hvad de reelt leverer af ydelse.” Dan Skjerning og Jette Damsø Henriksen vil naturligvis følge sagen tæt, ligesom de gerne stiller op med orientering og diskussion ved evt. møder hos jer i kredsene.  I kan i så fald kontakte : Jette Damsø Henriksen 2248 6369 / jda@rsyd.dk     Med venlig hilsen Jette Damsø Henriksen Dan Skjerning Næstformand, Udvalget for Nær Sundhed Gruppeformand      

Nyhedsbrev fra Christel juli 2022

Nyhedsbrev fra Christel juli 2022

Kære medlem af Socialdemokratiet i Region Syddanmark Sommeren nærmer sig. For nogen betyder det en tiltrængt ferie. Men det betyder også besøg på markeder rundt i hele regionen.Min sommerferie er altid lidt forskudt – Europa-Parlamentet lukker først ned sidst i juli og i august. Men I må meget gerne invitere mig til et marked eller en anden sommer- aktivitet i jeres område. Hver måned deler jeg her i brevet en ny idé til, hvordan I kan få EU-debatten tættere på jeres medlemmer. Se herunder. De bedste hilsner Christel   Materialer til sommer-markeder Skal din partiforening eller kreds på marked i sommerlandet? Så kan I få Christel-materialer med til uddeling! Vi har kuglepenne, notesbøger, to-go-kopper, håndsprit og meget andet, som kan sendes til jer. PAKKELØSNING Sådan får I en pakke med materialer tilsendt:Send en mail til christel.schaldemose@ep.europa.eu Mailen skal indeholde oplysninger om: • Hvornår er markedet?• Hvor skal pakken sendes hen? Så finder vi sammen ud af hvilke materialer og hvor meget, I har brug for.

Nyhedsbrev fra Christel juni 2022

Nyhedsbrev fra Christel juni 2022

  Kære medlem af Socialdemokratiet i Region Syddanmark Nogen siger, at EU er langt væk. ”Helt dernede i Bruxelles”. Det vil jeg gerne lave om på.  I mere end 15 år har jeg været medlem af Europa-Parlamentet –opstillet af Socialdemokratiet i Region Syddanmark. Jeg holder af debatterne og møderne med jer i hele regionen –og nu kan vi også mødes online!  Hver måned deler jeg en ny idé til, hvordan I kan få EU-debatten tættere på jeres medlemmer. Se herunder. De bedste hilsner Christel

Nyt fra regionsgruppen

Nyt fra regionsgruppen

Kære venner Arbejdet i regionsrådet er i fuld gang, og gruppens medlemmer er hurtigt kommet i arbejdstøjet både i udvalgene og i regionsrådet.  Socialdemokratiet har fået 4 formandsposter, 4 næstformandsposter, så der er kun et udvalg, hvor vi ikke har enten formands- eller næstformandsposten, og det giver rigtig god mulighed for at sætte dagsorden og skabe socialdemokratisk politik i regionsrådet.  Sundhedsvæsenet er presset. Det er ikke en nyhed, men det er den største udfordring vi har på landsplan og også i Region Syddanmark. Flere danskere bliver heldigvis ældre, og det betyder større brug af sundhedsvæsenet. Samtidig går vi ind i en årrække, hvor færre unge kommer ind på arbejdsmarkedet, og dermed er der udsigt til færre i den arbejdsdygtige alder, der kan hjælpe med pleje og behandling af flere med stort behov. Vi mangler arbejdskraft i sundhedssektoren, det gælder alle medarbejdergrupper, og ikke blot sygeplejersker men også sygeplejersker. En anden udfordring er, at danskernes generelle sundhedstilstand ikke udvikler sig i den gode retning - hverken fysisk eller mentalt - heller ikke når det gælder børn og unge.  Hvis vi skal have et sundhedsvæsen i balance, så skal vi have fokus på forebyggelse, så sundhedsvæsenet ikke presses yderligere, og lige så væsentligt, fordi det giver flere borgere bedre livskvalitet og mulighed for at leve gode, sunde og lange liv.   Svendborg sygehus Når det nye OUH tages i brug, så ændres status for Svendborg sygehus fra akutsygehus til specialsygehus. Det betyder, at FAM – fælles akutmodtagelse – bliver til en skadeklinik med lægelig backup, konsekvensen er, at akut kirurgi, visse akutte medicinske patienter og større skader i fremtiden skal til Odense. Alt andet bliver i Svendborg.  Den socialdemokratiske position er meget klar – akutte patienter skal køre til nærmeste, relevante sygehus, for det giver ingen mening at køre forbi et sygehus, som kan behandle deres skade, for at køre til et andet sygehus, som også kan behandle deres skade. Svendborg sygehus skal have tildelt specialer, som kan gøre Svendborg sygehus til et sygehus, som ikke blot har et speciale, men er et sygehus, som er et fagligt og behandlingsmæssigt fyrtårn både regionalt og nationalt. At blive specialsygehus er ikke et skridt i retning af lukning, det er et skridt i retning af udvikling.  Frem mod sommerferien afholdes der borgermøder på Fyn, så mød op og tag dialogen med sundhedsudvalget.   Hvordan har du det? I Region Syddanmarks sundhedsprofil “Hvordan har du det?” Ses det tydeligt at børn og unge har lavere mental trivsel end tidligere. Flere børn og unge oplever et øget pres i hverdagen. Et pres, der betyder, at flere kommer i kontakt med psykiatrien i en tidlig alder.  I psykiatrien er uligheden i sundhed mere udtalt end i somatikken, derfor skal vi gøre en større indsats for at alle patienter behandles forskelligt, for kun på den måde får alle patienter den rette behandling. Det skal ikke være hvor du bor, dit job, dit netværk eller dine talegaver, der skal afgøre, hvilken behandling du får.   Vi skal fortsætte med at kæmpe for decentraliseringer og tage kampen for de borgere, som ikke har ressourcerne til selv at kæmpe kampen. Sådan kan patienterne fokusere på at bruge deres egne ressourcer til at komme i bedring og vide, at de får en omsorg og behandling, mens vi politisk sikrer gode rammer for behandling af alle patienter.   Lægevagten Lægevagten har skabt mange overskrifter i medierne. Sagerne om slørede lydfiler og lægevagtskonsultationer, der har været lukket uden Regionens vidende, er blot nogle af de sager, der har trukket massive overskrifter.  PLO i Region Syddanmark opsagde aftalen om lægevagt med regionen, så med virkning fra den 1. oktober, så SKAL vi have en ny lægevagtsaftale med PLO. Opsigelsen har skabt en vanvittig situation, hvor vi har en aftalepartner, som i realiteten har en slags vetoret, men som med opsigelsen af aftalen opfører sig som en partner, der ikke vil fællesskabet. Vi vil naturligvis en ny aftale, da det helt unikke i Danmark med egen læge er et trygt og godt tiltag, og det skal også være trygt i hele Syddanmark, også hvis vi får brug for en læge, når alt er lukket. Den igangværende forhandling vil selvfølgelig også involvere overvejelser om nye måder at lave lægevalg – corona har vist, at videokonsultationer kan fungere for nogle patienter i nogle situationer. Vi er også tvunget til at se, om andre faggrupper kan være en god løsning nogle steder i nogle situationer.    Generationsforureningerne Generationsforureningerne i Region Syddanmark fylder meget på den politiske dagsorden.  På Himmark strand forventes det at arbejdet med oprensningen kan begynde primo 2023. Projektet bliver ret omfattende, og udvalget har bedt om, at der opsættes video, således at man kan følge projektet via en hjemmeside.  Det skal også være muligt for folkeskoler og andre uddannelser at følge projektet. Formålet hermed er bl.a. at vise, hvilke skader omfattende forureninger kan betyde for miljøet og kommende generationer.Samlet forventes omkostningerne at løbe op i ca. 150-200 mio. kr. Når oprensningen er afsluttet, vil Himmark Strand være den første generationsforurening i Danmark, som kan afsluttes. Forureningsindsatsen i Kærgård Klitplantage kører som planlagt. I samarbejde med private aktører og universiteter på verdensplan er der udviklet helt nye både kemiske og biologiske metoder til indsatsen. Det kan tage op til 15- 20 år, før den sidste forurening er fjernet, og bade- og opholdsforbuddet kan ophæves.  I Grindsted by arbejdes der også intenst på at starte en oprydning, men desværre er forureningen i netop byen så omfattende, at der ikke findes nogle kendte metoder til oprensning. Derfor arbejdes der lige nu på at udvikle nye metoder, og derefter igangsætte en fuldskala oprydning, som desværre skal løbe over adskillige år, ingen kan pt. sige over hvor mange år, og hvor dyrt det vil blive.   Kollektiv trafik Den kollektive trafik har været presset under pandemien, og derudover presses den kollektive trafik også af de tidligere års prisfald på Micro biler og nu også mod stigende brændstofpriser. Opgaven for Region Syddanmark er at skabe en attraktiv kollektiv trafik, som sikrer den grønne transport til vores uddannelsesinstitutioner og samtidigt understøtter mobiliteten i hele regionen. De stigende energipriser presser også patientbefordringen, og der er senest givet et ekstraordinært tilskud til vognmændene for at sikre leveringssikkerheden med betaling på stigninger udover 10%, alle busselskaberne har vedtaget dette i enighed.

Januar-pakke

Januar-pakke

Syddansk ”Januar-pakke” foreslår varigt lønløft til omkring 4.500 sygehus-ansatte

Januar-pakke

Syddansk ”Januar-pakke” foreslår varigt lønløft til omkring 4.500 sygehus-ansatte

Onsdag 12. januar skal Forretningsudvalget i Region Syddanmark behandle et forslag om strategisk lokal løndannelse med bl.a. varige lønløft på 70 mio. kr. årligt til omkring 4.500 medarbejdere på regionens sygehuse. Forslaget skal behandles i regionsrådet senere på måneden. ”Januar-pakken”, som forslaget kaldes, indeholder også en oprustning af ambulanceberedskabet med bl.a. tre sygetransporter. 7. januar 2022 Medarbejderforhold Det tidligere forretningsudvalg bad på sit møde 8. december 2021 administrationen om at udarbejde et forslag til strategisk brug af lokal løndannelse og et bud på en økonomisk ramme, der ville kunne føre forslaget ud i livet. Brug af lokal løndannelse skulle være en del af en samlet indsats for at styrke rekruttering, fastholdelse og arbejdsmiljø på regionens sygehuse. Et emne, som det nye regionsråd fra start har udpeget som et hovedfokus for sit arbejde.

Starten på en langsigtet indsats Administrationens forslag er nu udarbejdet og er på dagsordenen til det nye Forretningsudvalgs første møde onsdag 12. januar. Forslaget, den såkaldte ”Januar-pakke”, indeholder blandt andet et varigt lønløft til omkring 4.500 medarbejdere på regionens sygehuse på i alt 70 mio. kr. årligt.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, udtaler:

  • ”Januar-pakken”, som er på Forretningsudvalgets dagsorden onsdag, er en del af en samlet, langsigtet indsats, hvor vi sikrer en varig forbedring af rekruttering, fastholdelse og arbejdsmiljø til gavn for både patienter og medarbejdere.

Regionsrådets samlede formandskab lægger vægt på, at man med forslaget forsøger at sætte ind der, hvor der er de største udfordringer. Det er typisk områder med aften, nat- og weekendarbejde, og hvor mange akutte patienter sætter meget snævre rammer for at tilpasse driften, når bemandingen er udfordret.

  • Vi agerer både på den korte bane, som vi gjorde med fordeling af vinterpakken, som skal hjælpe et trængt sundhedsvæsen nu og her - og på den længere bane med et forslag som dette, som skal være med til at styrke og fremtidssikre vores sundhedsvæsen, udtaler regionsrådsformand Stephanie Lose (V), 1. næstformand Mette With Hagensen (S) og 2. næstformand Morten Weiss-Pedersen (K).

Disse områder foreslås styrket Forslaget, som forretningsudvalget behandler onsdag, skal efterfølgende videre til regionsrådet den 24. januar. Det sigter mod at styrke fastholdelse af medarbejdere på de sygehusafdelinger, som har en høj vagtbelastning og mange akutte patienter. Det er fx visse sengeafdelinger, fælles akutmodtagelser, intensivområdet, døgnafsnittene i psykiatrien og fødeområdet. Derudover sigtes mod at rekruttere og fastholde specialuddannede sygeplejersker inden for intensiv- og anæstesiområdet og på psykiatriske sengeafdelinger.

Administrationens forslag vil omfatte omkring 4.500 af regionens sygeplejersker og sosu-personale og desuden terapeuter, socialrådgivere og socialpædagoger i det omfang, de er tilknyttet plejeopgaven og går i vagt på de omfattede afsnit, samt jordemødre på den vagttunge og akutte del af fødeområdet.

Mulighed for snarlige forhandlinger Det varige lønløft foreslås som anciennitets- og funktionstillæg, og hvis forretningsudvalget og efterfølgende regionsrådet beslutter at arbejde videre med ”Januar-pakken”, vil der blive taget initiativer til forhandlinger med de relevante personaleorganisationer.

Administrationen vurderer, at det er muligt, at tillæggene ville kunne udbetales med virkning fra 1. april, og at de strategiske lokallønstillæg kan holdes inden for en årlig ramme på 70 mio. kr.

Forslag om løft til det præhospitale Det afgående forretningsudvalg havde også bedt administrationen komme med forslag, som kunne aflaste det præhospitale beredskab: regionens ambulancer og sygetransporter. Det forslag er også på dagsordenen til Forretningsudvalget og indeholder bl.a. opnormeringer, opkvalificeringer og anskaffelse af tre ekstra sygetransporter og en årlig udgift på knap 10 mio. kr.

Kort om lokal løndannelse Lønnen i den offentlige sektor fastlægges overordnet i de centrale overenskomstforhandlinger, der finder sted hvert 3. år og senest har fundet sted i starten af 2021. Herudover er der, inden for det økonomiske råderum, mulighed for at supplere de centrale aftaler med lokal løndannelse.

Den lokale løndannelse er lokalt forhandlede aftaler om løntillæg og har til formål at drive faglig udvikling, rekruttering og fastholdelse på arbejdspladsen med udgangspunkt i arbejdspladsens konkrete behov.

Du kan læse mere om "Januar-pakken" i Forretningsudvalgets dagsorden ved at klikke her.