Vores politikere

EU

Christel Schaldemose

Hvorfor egentlig bruge så meget tid på politik? Det spørgsmål får jeg tit og ofte.

Svaret er enkelt. Jeg kan ikke lade være! Jeg har været involveret i politik siden ungdomsårene, fordi jeg gerne vil være med til at gøre en forskel.

 

Politik er overalt i vores hverdag. Hvorfor ikke være med til at præge vores love og regler i den retning, jeg synes, er bedst?

 

Ja, og så værdsætter jeg - helt basalt - at kunne gøre en forskel for folk. Når vi i EU laver love og regler, så gælder de for 500 millioner mennesker. Det giver mening for mig.

 

Min helt store politiske kæphest er borgernes ve og vel. De skal have en langt større prioritet på det indre marked: produkterne skal være sikre og sunde, fødevarerne skal være af høj kvalitet og cremen og legetøjet skal være uden farlige hormonforstyrrende stoffer.

 

Jeg kæmper for et grønnere klima og et renere miljø. Bedre udnyttelse af vores ressourcer og mindre luftforurening. Det er til glæde for vores klode og for dig og mig.

 

Og så arbejder jeg for, at almindelige arbejdstagere har ordentlige vilkår, når de arbejder i Danmark. Uanset om man er fra Danmark eller fra et andet EU-land. Desværre ser vi alt for ofte, at udenlandske arbejdstagere udnyttes med dårlig løn og dårlige arbejdsforhold. Det er med til at presse danske arbejdstagere, men også gode danske virksomheder der gør, som de skal.

 

Efter min mening er der nok, som taler virksomhedernes sag. Forbrugerne er de små på det indre marked, og derfor ser jeg det som mit ansvar at kæmpe for dem.