Regionsgruppen

Nyt fra regionsgruppen

Kære venner

Arbejdet i regionsrådet er i fuld gang, og gruppens medlemmer er hurtigt kommet i arbejdstøjet både i udvalgene og i regionsrådet. 

Socialdemokratiet har fået 4 formandsposter, 4 næstformandsposter, så der er kun et udvalg, hvor vi ikke har enten formands- eller næstformandsposten, og det giver rigtig god mulighed for at sætte dagsorden og skabe socialdemokratisk politik i regionsrådet. 

Sundhedsvæsenet er presset. Det er ikke en nyhed, men det er den største udfordring vi har på landsplan og også i Region Syddanmark. Flere danskere bliver heldigvis ældre, og det betyder større brug af sundhedsvæsenet. Samtidig går vi ind i en årrække, hvor færre unge kommer ind på arbejdsmarkedet, og dermed er der udsigt til færre i den arbejdsdygtige alder, der kan hjælpe med pleje og behandling af flere med stort behov.

Vi mangler arbejdskraft i sundhedssektoren, det gælder alle medarbejdergrupper, og ikke blot sygeplejersker men også sygeplejersker.

En anden udfordring er, at danskernes generelle sundhedstilstand ikke udvikler sig i den gode retning - hverken fysisk eller mentalt - heller ikke når det gælder børn og unge. 

Hvis vi skal have et sundhedsvæsen i balance, så skal vi have fokus på forebyggelse, så sundhedsvæsenet ikke presses yderligere, og lige så væsentligt, fordi det giver flere borgere bedre livskvalitet og mulighed for at leve gode, sunde og lange liv.

 

Svendborg sygehus

Når det nye OUH tages i brug, så ændres status for Svendborg sygehus fra akutsygehus til specialsygehus. Det betyder, at FAM – fælles akutmodtagelse – bliver til en skadeklinik med lægelig backup, konsekvensen er, at akut kirurgi, visse akutte medicinske patienter og større skader i fremtiden skal til Odense. Alt andet bliver i Svendborg. 

Den socialdemokratiske position er meget klar – akutte patienter skal køre til nærmeste, relevante sygehus, for det giver ingen mening at køre forbi et sygehus, som kan behandle deres skade, for at køre til et andet sygehus, som også kan behandle deres skade. Svendborg sygehus skal have tildelt specialer, som kan gøre Svendborg sygehus til et sygehus, som ikke blot har et speciale, men er et sygehus, som er et fagligt og behandlingsmæssigt fyrtårn både regionalt og nationalt. At blive specialsygehus er ikke et skridt i retning af lukning, det er et skridt i retning af udvikling. 

Frem mod sommerferien afholdes der borgermøder på Fyn, så mød op og tag dialogen med sundhedsudvalget.

 

Hvordan har du det?

I Region Syddanmarks sundhedsprofil “Hvordan har du det?” Ses det tydeligt at børn og unge har lavere mental trivsel end tidligere. Flere børn og unge oplever et øget pres i hverdagen. Et pres, der betyder, at flere kommer i kontakt med psykiatrien i en tidlig alder. 

I psykiatrien er uligheden i sundhed mere udtalt end i somatikken, derfor skal vi gøre en større indsats for at alle patienter behandles forskelligt, for kun på den måde får alle patienter den rette behandling. Det skal ikke være hvor du bor, dit job, dit netværk eller dine talegaver, der skal afgøre, hvilken behandling du får.  

Vi skal fortsætte med at kæmpe for decentraliseringer og tage kampen for de borgere, som ikke har ressourcerne til selv at kæmpe kampen. Sådan kan patienterne fokusere på at bruge deres egne ressourcer til at komme i bedring og vide, at de får en omsorg og behandling, mens vi politisk sikrer gode rammer for behandling af alle patienter.

 

Lægevagten

Lægevagten har skabt mange overskrifter i medierne. Sagerne om slørede lydfiler og lægevagtskonsultationer, der har været lukket uden Regionens vidende, er blot nogle af de sager, der har trukket massive overskrifter. 

PLO i Region Syddanmark opsagde aftalen om lægevagt med regionen, så med virkning fra den 1. oktober, så SKAL vi have en ny lægevagtsaftale med PLO. Opsigelsen har skabt en vanvittig situation, hvor vi har en aftalepartner, som i realiteten har en slags vetoret, men som med opsigelsen af aftalen opfører sig som en partner, der ikke vil fællesskabet.

Vi vil naturligvis en ny aftale, da det helt unikke i Danmark med egen læge er et trygt og godt tiltag, og det skal også være trygt i hele Syddanmark, også hvis vi får brug for en læge, når alt er lukket.

Den igangværende forhandling vil selvfølgelig også involvere overvejelser om nye måder at lave lægevalg – corona har vist, at videokonsultationer kan fungere for nogle patienter i nogle situationer. Vi er også tvunget til at se, om andre faggrupper kan være en god løsning nogle steder i nogle situationer. 

 

Generationsforureningerne

Generationsforureningerne i Region Syddanmark fylder meget på den politiske dagsorden. 

På Himmark strand forventes det at arbejdet med oprensningen kan begynde primo 2023. Projektet bliver ret omfattende, og udvalget har bedt om, at der opsættes video, således at man kan følge projektet via en hjemmeside. 

Det skal også være muligt for folkeskoler og andre uddannelser at følge projektet. Formålet hermed er bl.a. at vise, hvilke skader omfattende forureninger kan betyde for miljøet og kommende generationer.
Samlet forventes omkostningerne at løbe op i ca. 150-200 mio. kr. Når oprensningen er afsluttet, vil Himmark Strand være den første generationsforurening i Danmark, som kan afsluttes.

Forureningsindsatsen i Kærgård Klitplantage kører som planlagt. I samarbejde med private aktører og universiteter på verdensplan er der udviklet helt nye både kemiske og biologiske metoder til indsatsen.

Det kan tage op til 15- 20 år, før den sidste forurening er fjernet, og bade- og opholdsforbuddet kan ophæves. 

I Grindsted by arbejdes der også intenst på at starte en oprydning, men desværre er forureningen i netop byen så omfattende, at der ikke findes nogle kendte metoder til oprensning. Derfor arbejdes der lige nu på at udvikle nye metoder, og derefter igangsætte en fuldskala oprydning, som desværre skal løbe over adskillige år, ingen kan pt. sige over hvor mange år, og hvor dyrt det vil blive.

 

Kollektiv trafik

Den kollektive trafik har været presset under pandemien, og derudover presses den kollektive trafik også af de tidligere års prisfald på Micro biler og nu også mod stigende brændstofpriser.

Opgaven for Region Syddanmark er at skabe en attraktiv kollektiv trafik, som sikrer den grønne transport til vores uddannelsesinstitutioner og samtidigt understøtter mobiliteten i hele regionen.

De stigende energipriser presser også patientbefordringen, og der er senest givet et ekstraordinært tilskud til vognmændene for at sikre leveringssikkerheden med betaling på stigninger udover 10%, alle busselskaberne har vedtaget dette i enighed.