Kære medlemmer,  Sommeren er i gang med regn og sol, og med meldinger om ekstremt vejr rundt omkring i Europa. Det er desværre ved at være den typiske sommer, o

Kan du ikke læse nyhedsbrevet? Se det online

 

Kære medlemmer, 

Sommeren er i gang med regn og sol, og med meldinger om ekstremt vejr rundt omkring i Europa. Det er desværre ved at være den typiske sommer, og en vigtig melding til os alle om, at klimaforandringerne er reelle, og at det er nu, der skal gøres noget. 

Den bedste økonomiaftale i mands minde, med et par tidsler. 

Der var masser af lovord om økonomiaftalen for næste år mellem Danske Regioner og Regeringen, og det er også en god økonomiaftale, langt bedre end sidste år. 

Som noget helt usædvanligt er der allerede penge på vej til regionerne i 2024 i erkendelse af, at regionernes økonomi er presset af medicinudgifter og afvikling af ventelister. 

I Region Syddanmark betyder økonomiaftalen, at der er et råderum til nye initiativer og til at få balance i økonomien igen, efter at vi sidste år trak på reserverne for at få enderne til at nå sammen. I S-gruppen vil vi fastholde fokus på psykiatrien og på at få nedbragt brugen af privathospitaler, ligesom vi skal have styr på medicinudgifterne, så patienterne kan få den medicin, de har brug for, uden bunden går ud af regionens pengekasse. 

Selv en fantastisk økonomiaftale har nogle knapt så gode elementer. De administrative besparelser har været et ufravigeligt krav fra Regeringen, så uden administrative besparelser, ingen aftale. 

Besparelserne vil komme til at kunne mærkes på sygehusene og i administrationen, ikke med afskedigelser men med flere opgaver til færre personer. Vi har stor politisk bevågenhed på besparelserne og kommer til at følge dem tæt, så de rammer medarbejdere og patienter mindst muligt. 

Økonomiaftalen har også en ulighedspulje til regioner med lav lægedækning. Region Syddanmark får desværre ikke del i puljen, da vi er lidt mindre ramt end Region Nord og Sjælland. Det ændrer dog ikke ved, at vi også har områder med mangel på læger, så den opgave må vi løse ad anden vej. 

Vores gode folk i udvalget for nær sundhed arbejder med at tiltrække unge læger og gøre de attraktivt at bosætte sig i Region Syddanmark. 

Struktur løser ikke sundhedsvæsenets udfordringer.

Sundhedsstrukturkommissionen kom med sin rapport i midten af juni. En god og grundig rapport, som kommer med mange gode forslag, men dog uden at vise en gylden vej til at løse sundhedsvæsenets udfordringer. 

Strukturmodellerne er blevet diskuteret i pressen, og det er hurtigt blevet en kamp mellem regioner og kommuner, og det klæder ikke debatten. 

Vi skal fastholde fokus på at skabe et godt sundhedsvæsen for alle borgere, og det kræver ikke, at vi ændrer på antallet af    regioner eller fratager regionerne opgaver, som vi i dag løser. 

Det vigtigste er at få skabt nærhed og sammenhæng for patienterne og borgerne, og det gør vi ikke ved at kaste regionerne ud i store strukturændringer, der tager mange år at implementere. 

 

Vi har brug for demokratiet til at sikre borgernes stemme i de vigtige beslutninger om struktur og indhold i det nære og regionale sundhedsvæsen. Derfor er det vigtigt at holde fast i, at sundhedsvæsenet skal have en politisk ledelse, så borgerne har direkte indflydelse på prioriteringerne i vores fælles sundhedsvæsen. 

Rapporten har gode forslag til at skabe mere nærhed. Vi har været rigtig gode til at samle den specialiserede behandling på sygehusene. Det har været godt for patienterne, de får den bedste behandling, og langt flere overlever livstruende sygdomme og får mage gode leveår. 

Nu er det tid til at rette fokus på det nære, og få flere læger til de områder af landet, hvor de syge borgere bor. 

Rigtig god sommer til alle medlemmer af Socialdemokratiet i Region Syddanmark. 

Jeg håber at se rigtig mange af jer i Billeshave den 24. august og til medlemsmøderne om budget og politik den 21. august og den 11. september.

 

På vegne af regionsrådsgruppen/Mette With